Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prezentare Proiect

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea competenţelor manageriale generale ale întreprinzătorilor/managerilor din întreprinderile care activează în regiunea Bucureşti-Ilfov din perspectiva formării capitalului uman în vederea creşterii competitivităţii întreprinderilor, îndeosebi prin cunoaşterea şi utilizarea managementului inovării şi mai buna înţelegere a oportunităţilor oferite de Piaţa Internă şi politicile UE de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor.

Proiectul presupune introducerea de modele de formare a competenţelor manageriale adecvate în principal inovării de produs/serviciu şi organizaţionale; în acest context vor fi introduse şi diseminate abordările europene bazate pe conceptul de eco-inovare, aşa cum este definit acesta în cadrul Programului pentru Competitivitate şi Inovare implementat de către Comisia Europeană.

Inovarea proceselor antreprenoriale/manageriale prin introducerea sistemelor IT de coordonare a proceselor de afaceri (business process management) este unul din principiile fundamentale pe care se bazează prezentul proiect. De asemenea, va fi introdus conceptul de arhitectură organizaţionala bazată pe servicii (service oriented architecture), concept de organizare a întreprinderii preluat din domeniul IT şi care face legătura între proiectarea şi implementarea proceselor manageriale şi cea a suportului IT asociat acestora.

Proiectul are, de asemenea, un caracter transnaţional asigurat prin transferul de instrumente, metodologii şi bune practici în domeniul analizei nevoilor de formare, dezvoltării cursurilor de management şi consultanţei integrate de dezvoltare personală în acord cu dezvoltarea afacerii.