Proiectele/Serviciile implementate de către CRIMM sunt finanţate, în principal, prin:

A. Participare la apeluri de propuneri de proiecte/ apeluri de oferte ale unor organizaţii:

a) Organizaţii internaţionale:

 • Comisia Europeană:

  • Programul Phare:

   • Phare RO (Naţional)

   • Alte programe Phare (Democracy, Lien, Partnership, Europa, PRAQ III, REAP, Access)

  • Programe Comunitare:

   • Programul Cadru de Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Activităţi de Demonstrare

   • Leonardo da Vinci

   • CIP/ Competitiveness and Innovation Programme

 • Alte Organizaţii Internaţionale (Banca Mondială, OECD etc)

b) Autorităţi publice centrale şi locale naţionale (Guvernul României, Franţei, Germaniei, UK, USA etc)

c) Organizaţii Neguvernamentale (Fundaţia Soros etc)

B. Ofertă de servicii pe piaţă pentru potenţiali clienţi (IMM şi asociaţii ale acestora, întreprinzători etc)

C. Sponsorizări şi contribuţii benevole  formular_2_la_suta_pdf