• Gruparea proiectelor/serviciilor în ordine cronologică    pdf

  • Gruparea proiectelor/serviciilor pe domenii de activitate (politici publice)

I. Cercetare – Dezvoltare şi Inovare (Transfer Tehnologic)    pdf

A. Inovare (Transfer Tehnologic)

- Proiectul: Centru Releu pentru Inovare (CeRIn) – membru al reţelei EEN/ IRC din UE (Enterprise Europe Network/Innovation Relay Centre)

B. Alte Proiecte de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare

C. Studii/Cercetări – suport pentru politici publice

II. DRU (Dezvoltarea Resurselor Umane) şi Construcţie Instituţională pentru Competitivitate, pentru Dezvoltare Locală şi Sectorială şi pentru Dialog Social    pdf

A. DRU şi Construcţie Instituţională pentru Competitivitate

B. DRU pentru Dezvoltare Locală

C. DRU pentru Dezvoltare Sectorială

- Silvicultură ecologică şi prelucrare lemn

- Revitalizarea livezilor de măr şi prun în sectorul privat

D. DRU pentru Dialog Social

E. DRU şi Construcţie Instituţională internă (în CRIMM)

III. Finanţare pentru IMM    pdf

IV. Includere Socială şi Egalitate de Şanse    pdf

A. Reinserţie economică în România a cetăţenilor români plecaţi în Franţa

B. Includerea socială a persoanelor cu handicap

C. Includerea socială a persoanelor de etnie Rroma

D. Egalitate de Şanse

V. Programul Phare (National) RO 9207- Dezvoltarea Sectorului de IMM în România/1993-1995/10 Mil. ECUs   pdf

- Programul Phare RO 9207 a fost primul Program Phare RO din România având ca obiectiv dezvoltarea sectorului de IMM

- CRIMM este primul ONG din România care a condus un program cuprins în programarea de nivel naţional (EC/Phare RO) a instrumentului financiar de pre-aderare al UE denumit “Programul Phare”

Structura prezentării componentelor Programului Phare RO 9207:

A. Dezvoltarea Resurselor Umane (DRU) şi Construcţie Instituţională pentru Dezvoltare Locală şi a IMM şi pentru Competitivitate

B. Finanţare pentru IMM, Dezvoltare Locală şi întărirea Asociaţiilor de Reprezentare a Întreprinzătorilor (Dialog Social)

C. Studii şi Cercetări pentru sprijinirea Politicilor Publice

D. Diseminare de Informaţii şi Campanie de Promovare

VI. Selecţie cross-tematică după criterii specifice de experienţă de conducere    pdf

A. Conducere de Program (Programme Management Cycle)

B. Conducere de Scheme de Grant (Ajutoare Nerambursabile)