Semnatura Adaptic
ADAPTIC - Dezvoltare personală şi dezvoltarea afacerii prin consultanţă individualizată în tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC)

logo_adaptic Fundaţia „Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii” – CRIMM a demarat, începând cu luna octombrie a anului 2010, proiectul ADAPTIC, un proiect destinat atât întreprinderilor mici şi mijlocii cât şi persoanelor angajate, din Regiunea Bucureşti – Ilfov, care doresc să îşi dezvolte competenţe specifice domeniului TIC, în vederea creşterii adaptabilităţii acestora în ceea ce priveşte utilizarea noilor tehnologii.

Principalele activităţi care vor contribui la atingerea acestui obiectiv constau în furnizarea de cursuri de instruire şi acordarea de consultanţă specializată şi individualizată în domeniul TIC. Persoanele angajate vor beneficia în mod direct de creşterea nivelului de cunoştinţe şi dezvoltarea competenţelor personale prin participarea la cursuri specifice de instruire (de tipul e-business, e-commerce, e-tools, e-banking, e-guvernare, protecţia datelor). Pentru IMM-uri, vor fi asigurate servicii specializate de diagnoză care să identifice lacunele tehnologice ale întreprinderilor şi nevoile proprii în domeniu, contribuind prin aceasta la creşterea competitivităţii şi a vizibilităţii IMM-urilor, a produselor şi a serviciilor acestora.

ADAPTIC se implementează în patru regiuni de dezvoltare, iar partenerii implicaţi în proiect vor asigura toate aceste servicii în mod gratuit. Organizaţiile responsabile sunt Camera de Comerţ şi Industrie Arad (pentru Regiunea Vest), Fundaţia „Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii” – CRIMM (pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov), Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare (pentru Regiunea Nord-Vest) şi Camera de Comerţ şi Industrie Bacău (pentru Regiunea Nord-Est). Proiectul beneficiază de expertiză transnaţională şi de schimb de bune practici prin partenerul său, Instituto de Formacion Integral S.L.U. din Spania.

Implementarea instrumentelor TIC, atât la nivel personal cât şi în cazul propriei afaceri, contribuie în mod sensibil la optimizarea îndeplinirii sarcinilor prin organizarea flexibilă a timpului de lucru. Cunoaşterea instrumentelor TIC creează noi oportunităţi de dezvoltare şi de adaptare la noile realităţi de pe piaţa muncii şi din mediul economic european.

Proiectul ADAPTIC este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni”.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.