Comunicare personalizată cu grupurile ţintă ale SPO

Fundaţia CRIMM implementează începând cu luna decembrie a anului 2010, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în calitate de coordonator) şi cu SC Data Media SRL, proiectul “Comunicare personalizată cu grupurile ţintă ale SPO”.

Proiectul este finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 4 “Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 “Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare”, număr de identificare al contractului POSDRU/95/4.2/S/61654.

Pentru noutăţi şi anunţuri, vă rugăm să accesaţi acest link