• Denumire
  • Denumirea statutară/ oficială este: Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
  • Denumirea abreviată: CRIMM; este, de asemenea, o denumire statutară/ oficială
 • Statut
  • CRIMM este o Fundaţie, persoană juridică română, organizaţie neguvernamentală şi fără scop lucrativ (non-profit)
  • CRIMM este oficial înregistrată în Registrul Naţional, partea B-Fundaţii cu nr. 34PJ/1993 pe baza Deciziei nr. 343 a Judecătoriei Sector 1 din 12.10.1993.
  • Sediu CRIMM este: Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 3, Sector 1, Bucureşti, Romania
  • CRIMM este orientată spre aplicarea de bune practici ale conducerii financiare; operaţiile financiare în bancă se efectuează cu două semnături; se aplică certificarea contabilă a situaţiilor financiare anuale.
 • Misiune
  • Misiunea CRIMM este: Promovarea înfiinţării de întreprinderi private şi dezvoltarea unui sector dominant de Întreprinderi Mici şi Mijlocii (IMM) în România ca o contribuţie la realizarea dezvoltării economice durabile, incluzînd: protecţia mediului; competitivitatea economiei şi a industriilor în contextul globalizării; crearea de locuri de muncă şi reducerea şomajului; îmbunătăţirea nivelului de trai; dezvoltarea clasei mijlocii şi a democraţiei
  • CRIMM îşi îndeplineşte misiunea, în principal prin:
   • oferirea de servicii specifice unei organizaţii expert (mai ales, bazate pe ciclul conducerii de proiect/ program)
   • dezvoltarea de parteneriate interne – la nivel local/regional şi sectorial - şi internaţionale
 • Conducere şi Resurse Umane
  • CRIMM este condusă de către Consiliul Director care alege Preşedintele dintre membri săi
  • Preşedintele reprezintă CRIMM în relaţiile cu terţii; în acest sens, acesta are dreptul de a da mandat de reprezentare Directorului General
  • Directorul General este numit de către Consiliul Director, la propunerea Preşedintelui
  • Directorul General conduce resursele umane şi activitatea tehnică şi financiară a CRIMM, sub supervizarea Preşedintelui
  • CRIMM utilizează o largă reţea de experţi externi
 • Presedintii Fundatiei CRIMM:
  • Bujor-Bogdan Teodoriu - 1993-2012
  • Laurentiu Tachiciu - 2012-prezent